top of page

För att ett barn, d.v.s. en person under 18 år, ska tillåtas resa utomlands ensam, med endast en av sina vårdnadshavare eller med någon annan person än dennes vårdnadshavare krävs ett föräldramedgivande. Detta är ett skriftligt godkännande att barnet i fråga tillåts resa utan vårdnadshavaren/vårdnadshavarna.

 

Vi hjälper dig med ansökan till föräldramedgivande. 

 

Beställt denna tjänsten online och en agent kommer att kontakta dig. 

 

Andra namn på dokumentet: Intyg för resa med barn, Vårdnadshavares godkännande för resa med barn, Godkännande för resa med barn, Medgivande angående resa med barn, Tillåtelse att resa med barn

Föräldramedgivande

840,00krPrecio
Impuesto incluido